"Green" het kleur van vertrouwen, frisheid en optimisme.
"Happiness" staat voor tevredenheid, groei en persoonlijk evenwicht.

We zijn een open gesprekspartner, die flexibel, kwalitatief en dynamisch te werk gaat.

Uw groeikracht is onze passie!

Assessment. development en talent center

wat?

Een Assessment Center (AC) is een reeks concrete simulatieoefeningen specifiek uitgekozen om na te gaan of bepaalde vaardigheden en competenties bij iemand aanwezig zijn. Op basis van vooraf bepaalde competenties biedt het Assessment Center een duidelijk inzicht in jouw sterktes en ontwikkelingsnoden en evalueert jouw potentieel. Een Development Center (DC) is gelijkaardig aan een Assessment Center, maar biedt de bijkomende mogelijkheid om verdere persoonlijke ontwikkeling en potentiële ontwikkeling van jouw carrière mee op te nemen.

Tijdens het Assessment/Development Centre zal je verschillende soorten oefeningen doorlopen zodat wij jouw competenties in verschillende situaties kunnen meten. Op basis van het gedrag dat jij stelt, komen wij tot een evenwichtige evaluatie waarbij we rekening houden met alle oefeningen. Hieronder een woordje uitleg over simulatieoefeningen. Tijdens de interactieve oefeningen observeren wij jouw natuurlijk gedrag in een onbekende context. We halen je uit je dagelijkse omgeving en taken en kijken naar je eerste reactie in minder vertrouwde situaties.

 • Postbakoefening: individuele schriftelijke oefening waarin je gevraagd wordt om problemen op te lossen en beslissingen te nemen op basis van een aantal brieven en memo's.
 • Interactieve oefeningen of rollenspelen:
 • Analyse & Presentatie oefening: deze oefening analyseert de manier waarop je verscheidene gegevens uit een dossier analyseert en jouw besluiten verdedigt ten overstaan van een meerdere.
 • Management oefening: simulatie van een face-to-face discussie met een andere rollenspeler.
 • Commerciële oefening: je krijgt een dossier waarin een commercieel probleem wordt toegelicht. Je bestudeert het probleem om vervolgens een succesvolle aanpak uit te werken.

waarom?

Een organisatie kan beroep doen op een Assessment Center om verschillende redenen:

 • Om de meest geschikte kandidaat te selecteren voor een specifieke vacature met interne en/of externe kandidaten
 • Om objectief te beslissen over een interne promotie
 • In de context van persoonlijke ontwikkeling kan een organisatie een Development Centre organiseren om een beter zicht te krijgen op jouw competenties en om zo jouw sterktes en ontwikkelingsnoden te bepalen

Algemeen gesteld wil een organisatie via een AC/DC zicht krijgen op de competenties waarover een medewerker vandaag beschikt, om vervolgens te evalueren in welke mate er een 'match' is met de verwachtingen voor de specifieke functie en met de organisatie zelf. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen over het functioneren in jouw huidige job. Integendeel, de focus ligt op de toekomst gezien we kijken naar de manier waarop je de zaken zou aanpakken in een levensechte situatie.

mijn aanpak?

 • MAATWERK! Dit vertaalt zich in interactieve oefeningen die dicht bij de functie liggen waarvoor de kandidaat komt. Ook zijn er verschillende modules naargelang behoefte.
 • INTERACTIETIJD! Tussen de oefeningen door en op het eind van het assessment is er ruimte voor feedback. De kandidaat gaat naar huis met bepaalde inzichten hoe wij het assessment hebben ervaren.
 • FLEXIBILITEIT! Zowel inzake inplanning assessments als inzake feedback naar de klant toe. Rapportering gebeurt zeer snel!
 • OPROEP VOOR TALENTONTWIKKELING. In onze visie over competentieontwikkeling richten we ons op het detecteren van talenten en hefboomvaardigheden en zijn we aldus begaan met de persoonlijke groei van de kandidaat. Dat vertaalt zich rechtstreeks in onze aanpak, waarbij het leren centraal staat. In de rapportering is dan ook steeds een luik "ontwikkeltips" te vinden, zodat zowel kandidaat als potentiële werkgever direct enkele tips meekrijgen over hoe zich verder te ontwikkelen.

 

Coaching

Soft skills zijn even belangrijk als technische bagage en expertise. Met enkel technische kennis zal je er in een veeleisende en veranderende bedrijfswereld niet geraken. Met coaching kan je gericht werken aan bvb communicatie, leiderschap, overtuigingskracht, impact, conflicthantering, stressreductie, loopbaanontwikkeling, studiekeuze, life coaching…….
Naargelang de vraag wordt de manier van coachen anders, doch 1 ding is zeker COACHEN IS BEWUSTWORDING. In vele gevallen volstaan een beperkt aantal sessies om vooruitgang en resultaat te boeken i.f.v. de opgestelde doelstellingen. Ook promoot ik de samenwerking met de leidinggevende om ook op de werkvloer het geleerde toe te passen en te challengen.

Coaching is bewustwording en vraagt het nodige geduld en vergt tijd om de oefenen.
Het is niet de bedoeling iemand anders te worden, maar wel om jezelf te vinden!!

Deze soft skills beïnvloeden je communicatie en manieren van leiding geven. Bepaalde valkuilen kunnen je ontwikkeling echter in de weg staan.

1. Valkuil van onwetendheid

Onwetendheid is gebrek aan kennis over hoe je moet communiceren, leiding geven,…. Als je het niet weet ga je ook niet doen. Jezelf laten evalueren door een constructieve criticus leidt tot een groter bewustzijn, met als gevolg een grotere zelfzekerheid. Door geregeld te oefenen en te kijken naar jezelf, zal je zelf bewuster verbanden leggen en eigen of andermans gedrag beter begrijpen. Oefenen, oefenen , oefenen is de boodschap……

2. Valkuil van trots

Trots op zich is positief en je mag dan ook terecht trots zijn op geboekte successen. Een teveel aan trots echter kan overslaan in arrogantie of ijdelheid. Coachees die hun trots niet kunnen opzijzetten, hebben te weinig inzicht of interesse in hun tekortkomingen. Ze voelen zich superieur en ze vragen weinig om hulp. Fouten corrigeren ze op hun manier, zonder reflectie. Tegenslagen zijn ook vaak de schuld van bepaalde omstandigheden of van anderen. Ontwikkel aldus een dankbare en kritische geest, vraag om hulp, wordt meer extrinsiek dan intrinsiek.

3. Valkuil van angst en stress

Angst en stress staan vooruitgang in de weg en communiceer je onvoldoende je eigen wensen. Je richt je teveel op jezelf, waardoor je je niet meer op je communicatie of leiderschap richt. Door bewuster te worden van je talenten en belemmerende overtuigingen, kan je een deel van de stress wegnemen met een grotere zelfzekerheid tot gevolg.

4. Zonde van ongeduldigheid

Je bent noot volleerd. Als je teveel ineens wil is dit nefast voor je ontwikkeling op lange termijn. Begin bij de basis, kijk naar jezelf en werk vanuit je eigen talenten. De rol van de coach is om te kijken naar wat de coachee kan en zich niet enkel theoretisch richten op wat er theoretisch moet. Daarom is een individueel traject zo van belang! Leer omgaan met wat nog niet lukt en zoek samen met je coach naar het waarom

5. Valkuil van woede

"ik moet……." Is een instelling die tot verzet zal leiden, en dat zal merkbaar zijn in je manier van communiceren en leiding geven. Daarom is het van belang stil te staan bij je persoonlijke doelstellingen om druk weg te nemen. Jezelf beter leren kennen geeft je meer keuzemogelijkheden!

6. Valkuil van mateloosheid

Mateloosheid is om met zo min mogelijk effort, zoveel mogelijk te bereiken. Ook teveel van iets tonen is niet goed. Van een communicatietraining komen bvb en gans de dag door druk al je non verbaal gedrag inzetten om te communiceren, zal vermoedelijk niet het gewenste effect hebben. Onredelijke eisen geven aanleiding tot spanning. Coachees die zich schuldig maken aan mateloosheid zijn er van extremen en onconsequent gedrag. Met coaching werken we toe naar doelbewuster gedrag in functie van een bepaald resultaat. Dat betekent ook je eigen tempo bepalen, weten wanneer op te houden, eindigen met iets positief, genieten van kleine overwinningen,…

Workshops

Onze workshops zijn interactieve en praktische sessies. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp. Mogelijke topics zijn:

 • Evaluatiegesprekken/functioneringsgesprekken
 • Teambuilding: wat zijn sterktes zwaktes in mijn team? Welke persoonlijkheden maken deel uit? Hoe gaan we er mee om?
 • Communicatie
 • Leiderschap
 • ...

Nieuw:
Organiseer in onze burelen uw vergadering met je team (sales, project, directie,….) en koppel er een workshop aan. Met of zonder catering! Zo koppel je direct je eigen business aan een leermoment! Dit komt dan weer de motivatie, competenties en groei van de deelnemer en het team ten goede.

HR en rekruteringsondersteuning

Geen tijd en/of kennis om je met personeelszaken bezig te houden? Wij ondersteunen je graag!

 • Opmaak functiebeschrijvingen
 • Opmaak advertentieteksten
 • Opvolgen kandidaturen
 • Uitvoeren selectiegesprekken
 • Begeleiding traject core competenties
 • Opmaak competentiematrixen
 • Opzet opleidingsplan

Locatie en verhuur zalen

Trendy accomodatie voor de organisatie van seminaries, productvoorstellingen, trainingen, workshops, vergaderingen en businessevents…

Green Happiness Green Happiness Green Happiness Green Happiness Green Happiness Green Happiness

Contacteer ons

Green Happiness

Nazarethstraat 12
De Pinte
tel: 09 2800 144

info@greenhappiness.be
www.greenhappiness.be

Volg ons via Facebook